top of page

בארצנו

לקוח: בארצנו

מיתוג ועיצוב גרפי

עיצוב לארגון הבוגרים של מועצת המכינות הקדם צבאיות.

הלוגו משלב מגן דוד עם לב בצורה זורמת, ומשתמש בצבעים של שני הגופים שעומדים מאחורי הארגון: מועצת המכינות הקדם צבאיות והקרן הקיימת לישראל.

בפרויקט עוצבו הלוגו והשפה הגרפית, והטמעה שלהם במדיות השונות.

bottom of page