top of page

עמלי

מיתוג, עיצוב גרפי

עיצוב ומיתוג להתארגנות של מספר גופים העוסקים בשילוב של ציונות וחקלאות בעבודה עם בני נוער, מכינות ובוגרים אחרי צבא.

בתהליך עוצב לוגו, ושפה גרפית המשמשת את הארגון.

bottom of page