top of page
4.jpg

צפוניתל׳ה

לקוח: אנסמבל צפוניתל׳ה

מיתוג ועיצוב שפה גרפית

צפונית'לה הינה מעבדת תרבות גלילית לחקר ופיתוח אמנות התיאטרון. 

מעבדה זו הוקמה בקיץ 2019 והיא פועלת בעיר קריית-שמונה בשיתוף אשכול גליל מזרחי בניהולה האמנותי של אור נדב ארגוב. 

צילום: אוליביה  רוזנטל

bottom of page