top of page

מאה שנה לאירועי תל-חי

לקוח: מכללת תל-חי

מאה שנה לאירועי תל-חי

100 שנה לאירועי תל-חי.
המכללה האקדמית תל-חי החליטה לציין את שנת המאה לאירועי תל-חי, כמאה שנה של חלוציות.
הרוח החלוצית של טרופלדור, חבריו וחברותיו, מהווים גם היום, מאה שנה לאחר מכן, השראה לעם היהודי בכלל ולאזור אצבע הגליל בפרט.

bottom of page