top of page
hhammer_children_illustration_jews_in_jerusalem_year_of_1340_C_cee5bd7d-dfeb-4264-914c-d4c

אגדה

לקוח: אגדה

עיצוב למיזם תרבותי

״אגדה״ - בית סיפורי העם היהודי הוא מיזם תרבותי המבקש לאחד תחת קורת גג אחת את מכלול הסיפורים מהמסורות היהודיות השונות מהם מורכבת החברה הישראלית מהמרחב המוסלמי ועד העיירות באירופה.

bottom of page